Tompas pianoflytt

I dag har jag försökt att förklara för Thomas, att bara för att något är gratis, så måste man inte ta det. Först när jag såg pianot tänkte jag: Ah, det ser ju lätt ut. Men skenet bedrar. Det var det tyngsta piano jag har lyft, och då har jag ändå burit piano till tredje våningen bl a. Ja, ja, efter två ryggskott och lite gårdsrallykörning, så är pianot på plats hemma hos Thomas (ostämt så klart). Vi ses om en månad Thomas 😉

piano

piano2

Notera hur aktiv Thomas är, en riktig arbetsledare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *